Chương trình giáo dục
Ngày: 24/09/2016

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT ÚC áp dụng chương trình giáo dục mầm non mới do Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành nhằm phát triển đầy đủ bao gồm:

- 04 lĩnh vực ở nhà trẻ.                                                                                          

- 05 lĩnh vực ở mẫu giáo.

Cụ thể như sau:

Đối với nhà trẻ:

1- Phát triển thể chất: 

 • Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
 • Thích nghi với chế độ nhà trẻ.
 • Thực hiện được vận động cơ bản theo độ tuổi.

2- Phát triển nhận thức:

 • Thích tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh.
 • Có sự nhạy cảm của các giác quan.
 • Có khả năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ và diễn đạt hiểu biết bằng những câu nói đơn giản.

3- Phát triển ngôn ngữ:

 • Nghe hiểu được các yêu cầu đơn giản bằng lời nói.
 • Biết hỏi và trả lời một số câu hỏi đơn giản bằng lời nói, cử chỉ 
 • Sử dụng lời nói để giao tiêp, diễn đạt nhu cầu.

4- Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ:

 • Có ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với những người gần gũi.
 • Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người, sự vật gần gũi.

Đối với mẫu giáo:

1- Phát triển thể chất

2- Phát triển nhận thức

3- Phát triển ngôn ngữ

4- Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội

5- Phát triển thẩm mỹ:

 • Có khả năng cảm nhận vẽ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
 • Có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc, tạo hình.
 • Yêu thích hào hứng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật.

Trường mầm non Việt Úc
vascanthovn@gmail.com