Trường mầm non Việt Úc

Nơi ươm mầm tinh hoa

Lop La 1 Happy Lop La 2 Doremon Lop La 3 Doremon Lop La 4 Apollo Lop La 5 ABC Lop La 6 Darwin Chồi Sao Vàng Chồi Nấm Hương Chồi Nắng Ấm Chồi Hướng Dương Chồi Sunrise Chồi Teddy Mam Yoyo Mam Socola Mam Kitty Mam Cherry Mam Milo NT Baby NT Li Lac NT lucky NT Misa NT Bubu NT Nuna NT Titi

Thông báo

HỘI THI BÉ VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 2016-2017

A

HỘI THI BÉ VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Năm học 2016-2017

■ Ngày 07/3/2017 : Lúc 8g00 Khai mạc Hội thi tại sân khấu lớn Sân trường

        * Phần 1 : Phần thi Văn nghệ các bé Khối lá   

        * Phần 2 : Phần thi “Thông minh” - Vòng quay giao thông

        *  Phần 3 : Nhanh trí - Trò chơi ghép tranh 

■ Ngày 08/3/2017 :  Lúc 8g00

         * Phần 1 :  Phần thi Văn nghệ các bé Khối chồi  

         * Phần 2 : Phần thi “Thông minh” - Vòng quay giao thông

         *  Phần 3: Nhanh trí – Trò chơi ghép tranh 

■ Ngày 09/3/2017 : Lúc 8g00 :

       * Phần 1 : Phần thi Văn nghệ các bé Khối mầm 

       * Phần 2 : Phần thi “Thông minh” – Vòng quay giao thông

       *  Phần 3: Nhanh trí – Trò chơi ghép tranh 

 ■ Tổng kết và phát thưởng lúc : 9g30 ngày 9/3/2017 tại sân khấu lớn Sân trường

  * Thành phần BGK :

  • Cô Nguyễn Thị Lệ Chi            :        Trưởng ban
  • Cô Nguyễn Thanh Thanh      :         Phó ban      
  • Cô Phan Thị Ngọc Trân         :       Thành viên

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG  
                                                                                                   Nguyễn Thanh Thanh     

 

                                                                                     

 

 

 

                   

Bài đăng khác

Processing...